ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส พร้อมพบปะหัวหน้าสถานศึกษา และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียน โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่คณะครู นักเรียน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส