ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ร่วมต้อนรับพลเรือเอกพงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ม.7 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ในส่วนของงานประมง ท่านองคมนตรีได้ขอบคุณกรมประมง ที่สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและมีการเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำโดยแปรรูปปลานิลแดดเดียวสมุนไพรขมิ้น พร้อมมีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของนักเรียน