Fisherman Shop @Narathiwat_งานกาชาด 190665 


วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงจังหวัดนราธิวาส (Fisherman Shop @Narathiwat) ซึ่งเป็นการจัดร้านวันที่ 10 หรือวันสุดท้ายของงานกาชาด และงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้น 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) โดยนำผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง อาทิ น้ำพริกปลาส้ม ปลาส้ม ข้าวเกรียบปลาทูพร้อมเมนูพิเศษ ได้แก่ ปลานิลเผา ส้มตำและขนมจาก เข้าร่วมจำหน่ายในครั้งนี้