ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 มิถุนายน 2565 


วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมพิธีปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยภายในงาน สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จัดนิทรรศการมีชีวิต “Touch Pool สัมผัสชีวิตสัตว์ทะเล” โดยมีสัตว์ทะเล อาทิ ปลาการ์ตูน ดาวทะเล กั้ง ปูดาว หอยโข่ง หอยงวงช้าง แมงดา สาหร่ายพวงองุ่น และอื่นๆ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้