ข่าวประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @Narathiwat 


เตรียมพบกับร้านขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจังหวัดนราธิวาส ?? Fisherman Shop @Narathiwat ?? โดยร้านค้าจะจัดจำหน่ายสินค้าประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวประมง เริ่มเปิดร้านวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส