Fisherman Shop @Narathiwat 


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงจังหวัดนราธิวาส (Fisherman Shop @Narathiwat) ในโครงการ?คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่3 ประจำปีพ.ศ.2565  ณ อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยนำผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง ได้แก่ กรือโป๊ะสดทอด  ปลาดุกแดดเดียว  ปลาดุกร้า  ปลาพลวงชมพูส้ม  ชุดข้าวยำพร้อมทาน น้ำบูดูและปลาทับทิมสด เข้าร่วมจำหน่าย  โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี