เชิญชวน "ชม ชิม ช็อป สินค้าประมง" จังหวัดนราธิวาส


เชิญชวน "ชม ชิม ช็อป สินค้าประมง" จังหวัดนราธิวาส 


เชิญชวน "ชม ชิม ช็อป สินค้าประมง" จังหวัดนราธิวาส

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น.

ณ ซุ้มประมง อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส