ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565 


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย (รายละ 100 ตัว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากือเลาะห์อำเภอจะแนะ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผลวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ สำนักงานประมงอำเภอระแงะ ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย (รายละ 100 ตัว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลากือเลาะห์อำเภอจะแนะ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม การเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบขยายผล