ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 


วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอรือเสาะรับผิดชอบอำเภอศรีสาครและสำนักงานประมงอำเภอสุไหงปาดี มอบพันธุ์ปลาพลวงชมพู ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จำนวน 6 รายๆละ 100 ตัว และอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 6 รายๆละ 100 ตัว