นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 


      วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน” หลักสูตรการแปรรูปปลาสลิดดอนนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส

     ทั้งนี้ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 60 ราย เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว