ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส


ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส 


ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส จัดเป็นกระเช้าปีใหม่ เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อสื่อถึงความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีให้กันตลอดทั้งปี

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกรมประมง ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส เพื่ออวยพรสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 ให้แก่ นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส จากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส สนใจติดต่อ 073-532052