ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64

[2022-01-18] นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประ.. [2021-12-30] ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส.. [2021-12-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64.. [2021-12-14] โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas).. [2021-12-09] เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. [2021-11-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64.. [2021-11-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 พ.ย. 64.. [2021-11-05] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64.. [2021-11-04] รายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. [2021-10-27] เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม".. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64 

 เผยเเพร่: 2021-10-27 |  อ่าน: 205 ครั้ง

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกรามขนาดไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร) จำนวน 600,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการสร้างกติกาชุมชนต่อการกำหนดห้วงเวลา ชนิดเครื่องมือประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพจากการจับกุ้งกุ้งก้ามกราม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประมงในท้องถิ่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านชุมชนประมง ( Fisherman village)