ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64


[2023-03-16] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2023-03-09] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566.. [2023-03-02] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.. [2023-02-18] รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 มกราคม 25.. [2023-01-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มกราคม 25.. [2023-01-10] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 ธันวาคม 2.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกรามขนาดไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร) จำนวน 600,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการสร้างกติกาชุมชนต่อการกำหนดห้วงเวลา ชนิดเครื่องมือประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพจากการจับกุ้งกุ้งก้ามกราม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประมงในท้องถิ่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านชุมชนประมง ( Fisherman village)