ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64 


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย นายสำรอง อินเอก หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการแถลงข่าว การจับกุมเรือประมงไร้สัญชาติ ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง เสธ. ทรภ.2 เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.2 / ผบ.ศรชล. ภาค 2