เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"


เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" 


สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"

?? กล่าวเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ: นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)

?? บรรยายพิเศษ: การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์)

?? การเสวนาหัวข้อ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม”

1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ

2. รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

4. คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

5. ดำเนินรายการโดย นายฉันทานท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.

??พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 10.00 -13.00 น.

ทุกท่านสามารถเข้าชมได้ทั้ง ZOOM และ FB Live

???Zoom Meeting Meeting ID: 546 521 1032

Passcode: 195879 (รองรับ 1,000 คน)

???Facebook live: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

??Teaser: Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม?

https://youtu.be/mk-xC_C2kEA