สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564.. [2021-10-08 ] โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหล.. [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำ.. [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564.. [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ... [2021-09-09 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง.. [2021-08-19 ] องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธ.. [2021-08-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2021-08-18 ] สำนักงานประมงออำเภอรือเสาะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว.. [2021-08-08 ] สำนักงานประมงอำเภอระแงะร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ(บ้านไอร์บือแต) ดำเนิน.. [2021-08-08 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564  

 เผยเเพร่: 2021-08-08  |  อ่าน: 135 ครั้ง

 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัด
นราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธ์ปลากินพืช
จำนวน 500,000 ตัว และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ล้านตัว โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เมื่อแก้ปัญหาเยียวยาและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ.อ่างเก็บน้ำยะลูตงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.5 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ โดยมี นายอำเภอบาเจาะ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุลเป็นประธานในพิธี สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมู่บ้านสีขาวปลอดโรคระบาดโควิด
จำนวน 15 ราย ๆ ละ 1,200 ตัว พร้อมแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์จำนวน 5 ชุดจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะและมอบผ้าห่ม จำนวน 5 ชุดโดย
จิตอาสา 904 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย