รับสมัครพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)


รับสมัครพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


กรมประมง

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประมงจังหวัด)

เงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 406 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/

วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564