กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน


[2022-05-23] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-05-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิต.. [2022-04-29] กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ.. [2022-04-22] การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง.. [2022-04-21] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2022-04-20] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช.. [2022-04-19] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา.. [2022-04-12] กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย.. [2022-03-08] Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรร.. อ่านทั้งหมด 

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สวัสดีครับ

วันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์

เนื่องจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท (ตามเอกสารการเป็นหนี้) สามารถดูรายละเอียดได้ตามรูปภาพครับ

หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้

1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

2. สำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนา

3. ธ.ก.ส ภายในจังหวัดปัตตานี