ส่งปลากัดอย่างไร? จึงปลอดภัย


[2022-05-23] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-05-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิต.. [2022-04-29] กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ.. [2022-04-22] การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง.. [2022-04-21] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว.. [2022-04-20] ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช.. [2022-04-19] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา.. [2022-04-12] กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย.. [2022-03-08] Fisheries shop ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรร.. อ่านทั้งหมด 

ส่งปลากัดอย่างไร? จึงปลอดภัย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สวัสดีครับ

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่เลี้ยงปลากัด แล้วต้องการส่งให้กับลูกค้า

ตอนนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับกรมประมงและสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดให้บริการจัดส่งสัตว์น้ำสวยงามให้แก่ผู้รับปลายทางภายในประเทศด้วยระบบขนส่งพิเศษ

สามารถดูขั้นตอนการทำได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา