ส่งปลากัดอย่างไร? จึงปลอดภัย

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ส่งปลากัดอย่างไร? จึงปลอดภัย 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 167 ครั้ง

 

สวัสดีครับ

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่เลี้ยงปลากัด แล้วต้องการส่งให้กับลูกค้า

ตอนนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับกรมประมงและสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดให้บริการจัดส่งสัตว์น้ำสวยงามให้แก่ผู้รับปลายทางภายในประเทศด้วยระบบขนส่งพิเศษ

สามารถดูขั้นตอนการทำได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา