สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

กรมประมงแจ้งเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริ.. [2021-01-12 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสั.. [2021-01-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บร.. [2021-01-05 ] ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์.. [2021-01-05 ] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564.. [2021-01-05 ] การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ ในการบริหารจัดการซากเรือประมงสัญชาติเวียด.. [2020-12-24 ] สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในอ่าวปัต.. [2020-12-09 ] ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี” .. [2020-12-09 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564 .. [2020-12-02 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทา.. [2020-12-02 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-12-02  |  อ่าน: 780 ครั้ง

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ออกตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย บริเวณตลาดสดหน้าศูนย์การค้าไดอาน่าปัตตานี (ตลาดพิธาน) สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ 1 ตัวอย่าง ปลาจะลาเม็ด 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีสารฟอร์มาลินเจือปนในสัตว์น้ำดังกล่าว