การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 162 ครั้ง

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. จังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เพื่อดำเนินการพิจารณา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2564 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 แปลง ในเขตพื้นที่อ่าวปัตตานี ตำบลบานา, ตำบลบาราโหม และตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี