การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ ในการบริหารจัดการซากเรือประมงสัญชาติเวียดนาม

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ ในการบริหารจัดการซากเรือประมงสัญชาติเวียดนาม 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 184 ครั้ง

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ ในการบริหารจัดการซากเรือประมงสัญชาติเวียดนามถูกจับดำเนินคดีมาจอดทิ้งไว้ บริเวณแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน และมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำหรับกรมประมงได้มอบหมายให้นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2480 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเรือประมงสัญชาติเวียดนาม บริเวณท่าเทียบเรือในแม่น้ำปัตตานี