ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี”

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี”  

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 193 ครั้ง

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อม ด้วยนายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเล ปัตตานี จัดโดยสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในงานมีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่ทะเล ณ บริเวณริมหาดรูสะมิแล ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี