การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564  

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 201 ครั้ง

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสาธร พูลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกรรมการฯ และพ.ต.ท.วินิตร อินสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี (ผู้แทนผู้กำกับ สภ.เมืองปัตตานี) เป็นกรรมการ ได้ร่วมพิจารณาคดี เรือประมง ชื่อ ซ.ลีโอ หมายเลขทะเบียนเรือไทย 634100155 ได้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 คณะกรรมการเปรียบเทียบใช้อำนาจตามมาตรา 170 มีมติเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท