การประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 158 ครั้ง

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จำนวน 52 องค์กรชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการจัดประชุมดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ เรื่อง ระเบียบกรมประมงว่าด้วย การขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวสุภมาส ไข่ดำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบด้น กรมประมง ร่วมเป็นวิทยากร