บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 (การร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 (การร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)  

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 332 ครั้ง

 

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายสุวัฒน์  สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยได้ทำการสุ่มตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือปะมงชื่อ ป.สินวัฒนา, พ.อุดมศักดิ์นาวี 1, พ.อุดมศักดิ์นาวี 3 และชัยเจริญ 7 ณ บริเวณท่าเทียบเรือคลองช้าง, ท่าเทียบเรือ บริษัท ปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัด และท่าเรือน้ำลึก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการกระทำความผิด