บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 (การร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)

ตรวจสอบการจำหน่ายปลากะพงขาว โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงขาว .. [2020-10-19 ] ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยา.. [2020-10-19 ] ตรวจสอบการจำหน่ายปลากะพงขาว โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงขาว .. [2020-10-19 ] จังหวัดปัตตานีแสดงความยินดีกับ “ ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ ” ที่ได้.. [2020-10-02 ] มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงจังหวัดปัตตานี.. [2020-10-02 ] กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รับโล่เก.. [2020-10-02 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ]
อ่านทั้งหมด 

บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 (การร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)  

 เผยเเพร่: 2020-09-18  |  อ่าน: 148 ครั้ง

 

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายสุวัฒน์  สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยได้ทำการสุ่มตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือปะมงชื่อ ป.สินวัฒนา, พ.อุดมศักดิ์นาวี 1, พ.อุดมศักดิ์นาวี 3 และชัยเจริญ 7 ณ บริเวณท่าเทียบเรือคลองช้าง, ท่าเทียบเรือ บริษัท ปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัด และท่าเรือน้ำลึก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการกระทำความผิด