ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,400,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ บริเวณทะเลอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,400,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ บริเวณทะเลอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 128 ครั้ง

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จำนวน 3 องค์กรชุมชนฯ ได้แก่ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านดาโต๊ะ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านปาตาบูดี และชมรมประมงพื้นบ้านบ้านตะโละกาโปร์ ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ โดยดำเนินการปล่อย ณ บริเวณริมชายหาด หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลแหลมโพธ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจำนวน 900,000 ตัว และบริเวณริมชายหาด หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี