ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,400,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ บริเวณทะเลอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,400,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ บริเวณทะเลอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 327 ครั้ง

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จำนวน 3 องค์กรชุมชนฯ ได้แก่ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านดาโต๊ะ ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านปาตาบูดี และชมรมประมงพื้นบ้านบ้านตะโละกาโปร์ ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติ โดยดำเนินการปล่อย ณ บริเวณริมชายหาด หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลแหลมโพธ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจำนวน 900,000 ตัว และบริเวณริมชายหาด หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี