“Fisheries Shop” ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าประมงผ่านช่องทางออนไลน์

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

“Fisheries Shop” ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าประมงผ่านช่องทางออนไลน์  

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 220 ครั้ง

 

วันที่ 20 เมษายน 2563 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ และสำนักงานประมงอำเภอสายบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าประมงโดยผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” ที่ชมรมประมงพื้นบ้านบ้านปะนาเระ ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ ชมรมประมงพื้นบ้านบางตาหยาด และชมรมประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี