รณรงค์ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกในสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

รณรงค์ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกในสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 134 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติดประเภทที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยบุคคลากรภายในสำนักงานฯได้หันมาใช้แก้วส่วนตัวที่นำมาเอง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และลดการใช้สิ่งของร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโคโรนา (Covid-19) ด้วยอีกทาง