การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 6/2562

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 6/2562 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 443 ครั้ง

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 6/2562 เพื่อชี้แจงนโยบายของกรมประมงประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 อีกทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของหน่วยงานกรมประมงภายในจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังใหม่)