มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 239 ครั้ง

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) จำนวน 2 ราย แก่ นายยามาลูดิน  กาเดร์ เจ้าของเรือประมง ชื่อเรื่อ ลูกพ่อนำโชค เลขทะเบียนเรือไทย 574103427 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และนายพงศพัศ  เล่าตง เจ้าของเรือประมง ชื่อเรือ โชคพัชรี 3 เลขทะเบียนเรือไทย 309402024 เป็นเงินจำนวน 95,000 บาท