มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 440 ครั้ง

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) จำนวน 2 ราย แก่ นายยามาลูดิน  กาเดร์ เจ้าของเรือประมง ชื่อเรื่อ ลูกพ่อนำโชค เลขทะเบียนเรือไทย 574103427 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และนายพงศพัศ  เล่าตง เจ้าของเรือประมง ชื่อเรือ โชคพัชรี 3 เลขทะเบียนเรือไทย 309402024 เป็นเงินจำนวน 95,000 บาท