ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 441 ครั้ง

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเอกนรา  หลวงสนาม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 9 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกรรมการฯ และพ.ต.ท.กีรติ  ตรีวัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี เป็นกรรมการ ได้ร่วมพิจารณาคดี เรือประมง ชื่อ นาวาพาลาภ หมายเลขทะเบียนเรือไทย 149403547 ฐานความผิด ร่วมกันลักลอบทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ที่ประชุม มีมติเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาที่ 1 (เจ้าของเรือ) เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท และเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาที่ 2 และ 3 (ลูกเรือ) จำนวน 2 รายๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท