สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 316 ครั้ง

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดประชุมหารือเรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่แหล่งน้ำที่จะกำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับพื้นที่แหล่งน้ำที่อยู่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าโคกโพธิ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาทระพยากรป่าชายเลนที่ 39(ปัตตานี) ผู้แทนำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม