สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 314 ครั้ง

 

กำหนดการการประกวดปลากัด

โครงการส่งเสริมการขายกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562

ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี โทร 073-349591, 073-349892

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             เริ่มรับสมัคร             09.00 – 12.00 น.

                             กรรมการตัดสิน         13.00 – 14.00 น.

                             มอบรางวัล              15.00 น.

ประเภทการประกวด

          A ปลากัดครีบยาว รวมทุกประเภทหางและสี HM DTHM CT VT ขนาด 1.3 นิ้วขึ้นไป

          B ปลากัดครีบสั้น รวมทุกประเภทหางและสี HMPR DTPK CTPK ขนาด 1.4 นิ้วขึ้นไป

          C ปลากัด Junior รวมทุกประเภทหางและสี ขนาดไม่เกิน 1.2 นิ้ว (ปากถึงโคนหาง) 

เงินรางวัล

          รางวัลที่  1  มูลค่า  800  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          รางวัลที่  2  มูลค่า  500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          รางวัลที่  3  มูลค่า  200  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ      สามารถรับปลาคืนได้เวลา 15.30 น.