สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 204 ครั้ง

 

กำหนดการการประกวดปลากัด

โครงการส่งเสริมการขายกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562

ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี โทร 073-349591, 073-349892

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             เริ่มรับสมัคร             09.00 – 12.00 น.

                             กรรมการตัดสิน         13.00 – 14.00 น.

                             มอบรางวัล              15.00 น.

ประเภทการประกวด

          A ปลากัดครีบยาว รวมทุกประเภทหางและสี HM DTHM CT VT ขนาด 1.3 นิ้วขึ้นไป

          B ปลากัดครีบสั้น รวมทุกประเภทหางและสี HMPR DTPK CTPK ขนาด 1.4 นิ้วขึ้นไป

          C ปลากัด Junior รวมทุกประเภทหางและสี ขนาดไม่เกิน 1.2 นิ้ว (ปากถึงโคนหาง) 

เงินรางวัล

          รางวัลที่  1  มูลค่า  800  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          รางวัลที่  2  มูลค่า  500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          รางวัลที่  3  มูลค่า  200  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ      สามารถรับปลาคืนได้เวลา 15.30 น.