สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 103 ครั้ง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไตรรัตน์  อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี ร่วมกับนางกรกช สรรเพ็ชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน์ นักวิชาการประมง นายอับดุลรอศักดิ์ อีแต นักวิชาการประมง ร่วมออกนิทรรศการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก งานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 มีกิจกรรมการปล่อยแตนเบียนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ และแข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น หน่วยกำลังในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ม.4 บ.กระจูด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย