สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 246 ครั้ง

 

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ,นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน, นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง, นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง และว่าที่ ร.ต.ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองปัตตานี, ปะนาเระ,ยะหริ่ง และสายบุรี ได้ร่วมดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น "โครงการช่วยเหลือชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี" รวม 4 ชมรมดังนี้ 1.ชมรมประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์บ้านบานา 2.ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ 3.ชมรมประมงพื้นบ้านกาปงบูดี 4.ชมรมประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ ซึ่งมีสมาชิกชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ฯ ผลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย