สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 144 ครั้ง

 

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ,นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน, นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง, นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง และว่าที่ ร.ต.ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองปัตตานี, ปะนาเระ,ยะหริ่ง และสายบุรี ได้ร่วมดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น "โครงการช่วยเหลือชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี" รวม 4 ชมรมดังนี้ 1.ชมรมประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์บ้านบานา 2.ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ 3.ชมรมประมงพื้นบ้านกาปงบูดี 4.ชมรมประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ ซึ่งมีสมาชิกชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ฯ ผลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย