สำนักงานประมงอำเภอมายอ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอมายอ 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 273 ครั้ง

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอภิชาติ สองเมืองสุข ประมงอำเภอมายอ และนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ทำการรวบรวมพันธุ์ปลาตะเพียนขาวแก่สมาชิกในกลุ่มที่ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ประจำปี 2562 (กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านควนหยี ม.3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี) ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มแม่บ้าน คือ มีการนำปลาในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม พร้อมทั้งสร้างตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ โดยมีการสั่งจองเดือนละ 200 กิโลกรัม ๆ ละ 150 บาท ส่งผลให้ชาวบ้านได้สร้างงานและรายได้ที่ดีขึ้น ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย