สำนักงานประมงอำเภอมายอ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอมายอ 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอภิชาติ สองเมืองสุข ประมงอำเภอมายอ และนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ทำการรวบรวมพันธุ์ปลาตะเพียนขาวแก่สมาชิกในกลุ่มที่ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ประจำปี 2562 (กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านควนหยี ม.3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี) ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มแม่บ้าน คือ มีการนำปลาในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม พร้อมทั้งสร้างตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ โดยมีการสั่งจองเดือนละ 200 กิโลกรัม ๆ ละ 150 บาท ส่งผลให้ชาวบ้านได้สร้างงานและรายได้ที่ดีขึ้น ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย