สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 358 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะกรรมหมู่บ้านสารวัน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศาลาประชาร่วมใจ บ้านสารวัน หมู่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย