สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์ 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 390 ครั้ง

 

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์ ได้รับแจ้งจากเกษตรกรบ้านคลองปอม ม.11 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่ามีปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติตายเป็นจำนวนมาก นางอามีเน๊าะ มะหมัด ประมงโคกโพธิ์ นางสาวศิริพร นนทิกาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้เข้าสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี