สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 212 ครั้ง

 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ  มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก. อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายประภักดิ์  เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทั้ง ๔ ตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย