สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 338 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ  ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วย นายมะลาซิ อีซอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งซุ้มประมงได้ให้เด็กเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อปลาต่างๆ พร้อมแจกพันธุ์ปลาสวยงามให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมตอบคำถามชื่อปลาต่างๆ โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  จำนวน 100 ถุง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย