สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 266 ครั้ง

 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงศ์เทพ ไข่มุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ผู้ผลิตปลากุเลาเค็มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี