สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 414 ครั้ง

 

วันที่ 6 มกราคม 62 ประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ออกสำรวจปริมาณน้ำในพื้นที่ ตำบลปะกาฮะรัง ได้ออกสำรวจบริเวณ ม. 1 บ้านจางา ระดับน้ำขึ้นจากแม่น้ำปัตตานี ประมาณ 20 - 30 ซม. ผู้เพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินและในกระชัง ยังได้รับความเสียหาย และออกสำรวจ บริเวณคลองกาฮง ม. 5 ระดับน้ำในคลองยังปกติ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหาย 1 ราย จำนวน 2 กระชัง น้ำหนักปลาประมาณ 1600 กก. ส่วนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินยังปกติ