สำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 489 ครั้ง

 

  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลโดยใช้ระบบเชิงนิเวศ ณ ชมรมประมงพื้นบ้าน ตำบลปะนาเระ โดยมีนายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน ร่วมด้วยรองนายกเทศมนตรี ตำบลปะนาเระ พัฒนาการอำเภอปะนาเระ เกษตรตำบลปะนาเระ ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทรู และคณะกรรมการชมรมประมงพื้นบ้านซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย