สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 302 ครั้ง

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop service : OSS) โดยมี นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแขลนแรงงานในภาคกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบกิจการการประมง แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย