สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 190 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนายมะลาซิ อีซอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง ร่วมกิจกรรมตามโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากหน่วยงานของรัฐที่มอบให้ประชาชนในพื้นที่ จชต. ครั้งที่1 โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง ประธาน ซึ่งทางสำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดงได้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พร้อมทั้งแจกเอกสารเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ อีกทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัย ให้แก่ประชาชนที่มาบริการครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ม.6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย