สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 277 ครั้ง

 

วันที่19  ธ.ค 61 ประมงจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ระหว่าง ม.7 บ้านแหลมนก และ ม.6 บ้านสวนสมเด็จ ร่วมกับประมงอำเภอเมือง นายสมชาย ชุณหภากร นายอนุพงษ์ บัวเพชร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี  ปลัดตำบลรูสะมิแล ผูัใหญ่บ้าน ม.6 บ้านสวนสมเด็จ และ สจ.ไฟชอล อิสะเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยชาวประมงพื้นบ้านผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย