สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ,สายบุรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ,สายบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 190 ครั้ง

 

วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 08.30 น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ สัญญาประมงอำเภอกะพ้อพร้อมด้วยนางซาปูร๊ะ ดอเลาะ ผู้ช่วยประมงอำเภอสายบุรี ,นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Smart farmer) หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี โดยนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย