สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (21.. [2020-09-18 ] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณ.. [2020-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของภาคประช.. [2020-09-18 ] กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563 ในงานแสดงส.. [2020-09-18 ] ตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมง ภายใต้ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบ.. [2020-08-21 ] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านก.. [2020-08-21 ] แถลงข่าวจับกุมเรือประมงเวียดนาม ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณท้อ.. [2020-08-21 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-08-14 ] การประชุมชี้แจงการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ.. [2020-08-14 ] การประชุมหารือการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการป.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 319 ครั้ง

 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสุภัควี บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสือนะ ดิง เจ้าหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มทำปลาส้มบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด พร้อมเสนอแนะช่องทางการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ  ตลอดจนถึงสอบถามถึงปัญหาของกลุ่มที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย