สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ  

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 555 ครั้ง

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ พร้อมด้วยนายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว ณ หาดปะนาเระ และลงเรือปล่อยหอยหวาน จำนวน 10,000 ตัว พร้อมดูแนวเขตประมงพื้นบ้านและทิวทัศน์ทะเลปะนาเระ

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ พร้อมด้วย นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านคาโต หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมแจกพันธุ์สัตว์น้ำจืด จุลินทรีย์ ปม. 1 และแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งเอกสารการผลิตอาหารสัตว์น้ำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่