สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 398 ครั้ง

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ สัญญา ประมงอำเภอกะพ้อ พร้อมด้วยรักษาการเกษตรอำเภอกะพ้อ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและมอบพันธุ์ปลาจาระเม็ดน้ำจืดแก่ นายแวอุเซ็ง แต เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร ประจำอำเภอกะพ้อ และปราชญ์ชาวบ้านตำบลกะรุบี ในการนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับเกษตรกรรายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรรายอื่นๆที่ได้เข้ามาดูงานนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป